Tenisová liga jak to funguje

Základní údaje o soutěži

Pořadatelem soutěže VM tenisová liga (dále jen VMTL) je Sportovní centrum Velké Meziříčí (dále jen SCVM). VMTL se odehraje výhradně na tenisových kurtech Areálu Zdraví, adresou Sportovní 7, 594 01 Velké Meziříčí.

Soutěž bude probíhat v letní antukové sezoně (květen 2014 – září 2014). První ročník VMTL začíná v pondělí 5. 5. 2014.

Každé kolo bude začínat v pondělí, které následuje po první neděli v měsíci, kdy končí kolo předchozí.

Letní antuková sezona bude rozdělena do 5. kol a termíny jsou následující:

 • 1. kolo 19. 5. – 22. 6. 2014
 • 2. kolo 23. 6. – 20. 7. 2014
 • 3. kolo 21. 7. – 17. 8. 2014
 • 4. kolo 18. 8. – 21. 9. 2014
 • 5. kolo 22. 9. – 19. 10. 2014

Přihlásit do soutěže se můžete na emailu: info@scvm.cz, tel.: +420 737 567 133, případně osobně na recepci SCVM. Povinnými údaji je jméno, příjmení, telefon, email.

Soutěže se mohou zúčastnit hráči všech věkových skupin a sportovní výkonnosti, pokud budou mít řádně zaplacené startovné osobně na recepci SCVM nebo kreditem uloženým na svém profilu u SCVM. Startovné pro člena Tenisového oddílu Spartak činí 300 Kč, pro nečlena 360 Kč na celou letní sezonu.

Cena za rezervaci kurtu bude 100 Kč/hodina.

Hráči budou do jednotlivých skupin zařazeni dle výsledku na turnaji konaném 27. 4. 2014. Každé následující nasazení do skupin se bude určovat podle výsledků ve skupině v předcházejícím kole.

Hráči budou rozděleni do skupiny po 5 hráčích. Skupina se hraje systémem každý s každým. Podle počtu přihlášených mohou být nižší ligy tvořeny méně či více hráči, proto si SCVM vymezuje právo na úpravu počtu hráčů v jednotlivých ligách.

Dle konečných výsledků ve skupině následně hráči postoupí do vyšší ligy, sestoupí o ligu níže nebo zůstávají ve stávající lize.

Každý hráč se může do VMTL přihlásit v průběhu aktuálního ročníku. Bude zařazen do poslední skupiny.

Povinnosti hráče

Hráči se na zápasech domlouvají samostatně bez asistence pořadatele , a to včetně rezervace kurtů. Dále se domluví na výběru míčů a zvolenou strategii hry, pokud by se zápas nestihl dohrát v rezervovaném čase.

Hráči se podílí na platbě za kurt rovným dílem. Pokud se hráč nedostaví na dohodnuté utkání, je povinen přítomnému hráči doplatit storno poplatek za zrušenou rezervaci. Pokud by se tak nestalo, má právo pořadatel hráče vyloučit ze soutěže bez náhrady.

Každý hráč má nejpozději do konce měsíce povinnost zadat výsledek, čas a místo všech zápasů, které v daném měsíci odehrál. Tato povinnost odpadá, pokud již výsledek nějakého zápasu zadal jeho soupeř.

Výsledek se zapisuje podle toho, jak zápas skončil na sety (tzn. 2:0, 2:1, 1:2, 0:2). Výsledek zadává jakýkoliv hráč z daného zápasu.

Před prvním zadáním výsledku je nutné se nejprve zaregistrovat. Jako svůj e-mail musíte zadat stejnou e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v e-mailové přihlášce do ligy!

 • Poté se přihlašte zadáním svých přihlašovacích údajů do formuláře vpravo nahoře.
 • Po přihlášení se dostanete v sekci VMTL k zápasům aktuálního kola vaší ligy. U vašich zápasů, u kterých ještě nebyl výsledek vyplněn, máte možnost výsledek zadat.
 • Pozor! Pokud u nějakého zápasu vy nebo váš soupeř výsledek jednou zadáte, nemáte možnost již svoje zadání opravit.

Pokud je omylem vložen špatný výsledek nebo nesouhlasíte s výsledkem, který zadal váš soupeř nebo pořadatel, kontaktujte prosím pořadatele ligy, který si vyhrazuje právo situaci posoudit a sjednat nápravu.

Hráč je povinen sledovat dění a informace ohledně VMTL.

Hráči musí aktualizovat své údaje nahlášené při registraci. Jinak mohou být vyloučeni z ligy.

Herní pravidla

Každý zápas se odehraje dle oficiálně platných pravidel tenisu.

Zápas se hraje na dva vítězné sety. Set se hraje do 6 pokud je rozdíl dva a více gamů, případně klasický tiebreak, kde musí být rozdíl opět dva a více bodů.

Utkání se odehraje bez rozhodčího, hráči si mezi sebou průběžně skóre počítají sami, podávající ho musí sdělit nahlas. Při sporném míčku se výměna opakuje.

Bodové vyhodnocení

Za zadaný výsledek je bodové ohodnocení za výhru / prohru následující:

 • 2:0/0:2 - vítěz 4 body, poražený 0 bodů
 • 2:1/1:2 - vítěz 3 body, poražený 1 bod
 • 2:S/S:2 - vítěz 4 body, poražený 0 bodů
 • S:S - oba hráči 0 bodů

Pokud se jeden z hráčů bez omluvy nedostaví na sjednaný zápas nebo v případě, že se hráč během zápasu zraní, zapíše se výsledek ve formě 2:S. Stornování rezervace se vztahuje na pravidla rezervačního systému SCVM.

Pokud ani jeden z hráčů daného zápasu nezadá výsledek do systému a ani neprojeví žádnou aktivitu o jeho domluvení vyhrazuje si pořadatel právo zapsat výsledek S:S (zápas skrečován oběma hráči).

Při rovnosti bodů platí následující kritéria:

 • vzájemný zápas (tato podmínka není v průběhu kola automaticky systémem vyhodnocována, vyhodnotí ji až správce ligy na konci měsíce)
 • větší rozdíl skóre (počtu vyhraných a prohraných setů)
 • větší počet vyhraných setů
 • menší počet prohraných setů
 • volba správce ligy (proběhne losem, do té doby systém řadí dle abecedního pořadí)

Během působení ve VMTL se všichni hráči řídí dle těchto pravidel a v rámci fair-play, tzn. korektně a s respektem k soupeři. Pokud dojde k zásadnímu porušení těchto ustanovení, má právo pořadatel hráče vyřadit ze soutěže. V celém Areálu Zdraví se hráči řídí provozním řádem sportovního centra a neplatí pro ně žádné výjimky.

SPORTVM.cz fandí a podporuje FCVM
Soutěžíme v 13 sportech
Rozehráno bylo již více jak 548 lig / soutěží
A to ve více jak 175 kolech / sezónách
Bylo odehráno celkem 4670 zápasů
Soutěží se zúčastnilo více jak 659 hráčů
A v týmových soutěžích 165 týmů
Rezervace: kde co dnes kolik
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:

Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala